Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap

Voordat je lid wordt van onze vereniging, kun je eerst 4 keer gratis meetrainen. Zo kun je alvast de sfeer en werkwijze in onze vereniging proeven. Hierna vragen wij je het lidmaatschapsformulier hieronder in te vullen:

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of via mail te gebeuren. De contributie loopt door tot aan het eind van het lopende seizoen. Het Bestuur handhaaft de regel dat een lid zich slechts aan het eind van het seizoen (voor 1 juni) kan afmelden. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor leden die zwanger zijn of langdurig geblesseerd:

  • Meldt men zich vóór 15 december af, dan hoeft uitsluitend de 1e termijn van de incasso te worden voldaan;
  • Meldt men zich ná 15 december af, dan dient naast de 1e termijn ook de 2e termijn te worden voldaan;
  • Meldt men zich na de 2e termijn af, dan dient ook de 3e termijn te worden voldaan.

Adresgegevens sporthal

  • DAR Rietmolen
  • Past. C.M. van Everdingenstraat 66a
  • 7165 AL Rietmolen